Υπηρεσίες Μικρομεταφορών

  • Αποσυναρμολόγηση & Συναρμολόγηση Επίπλων
  • Αποσύνδεση & Σύνδεση Ηλεκτρικών Συσκευών
  • Συσκευασία Επίπλων, Ηλ. Συσκευών, Αντικειμένων
  • Ανυψωτικό Μηχάνημα για Ογκώδη Αντικείμενα
Μεταφορές - Μετακομίσεις

Άμεση Επικοινωνία

    Λήψη

     

    Μεταφορές - Μετακομίσεις Αξιολογήσεις